Tuesday, September 11, 2012

Eerste ouderavond in groep 3.

Vanavond heb ik de informatieavond van groep 3 bij gewoond. De juf van Kristian's klas vertelde over de methode die ze gebruiken bij het schrijven, het lezen en het rekenen. De methode die gebruikt wordt voor lezen is de 'Veilig leren lezen' methode. Via deze website kun je lezen wat dat precies inhoudt. Ook staan er spelletjes op voor kinderen om thuis te oefenen.
Voor het schrijven wordt de methode 'Pennenstreken' gebruikt. Hier kun je meer informatie vinden over deze methode.
Het rekenen gaat met de methode 'Pluspunt'. Ook daarover is genoeg informatie te vinden op het internet. Hier bijvoorbeeld.
Ik vind het handig om te weten waar mee gewerkt wordt. Op deze manier wordt het leuker en gemakkelijker om thuis ook eens te oefenen met Kristian. Al ben ik wel van mening dat er thuis niet te veel geoefend moet worden; er moet tijd over blijven om fijn buiten te spelen.

No comments:

Post a Comment